กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 1

ปูพื้นฐาน ปรับทักษะ ทำความรู้จักและเข้าใจในนิยามเมืองอัจฉริยะ

เริ่มแล้ว!! กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 1 สำหรับ Smart City Ambassadors และกัปตันเมือง ทั้ง 309 คน กับ 2 หัวข้อสุดเข้มข้นจากผู้บริหาร ดีป้า ปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมก่อนปั้นให้กลายเป็นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors Gen 2 ตัวจริง! ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์

ประเดิมกันที่หัวข้อแรก “SCA#2 Introduction ภารกิจการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ โดย ดีป้า” ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เริ่มต้นด้วยการทักทายทั้ง SCA#2 และกัปตันเมืองจากทั่วประเทศ เพื่อบอกเล่าแนะนำรายละเอียดสำหรับการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งระยะเวลาโครงการ สิทธิประโยชน์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน (SCA#2 และกัปตันเมือง) บทบาทของผู้นำเมือง บทบาทของเมืองต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมชี้แนะวิธีการให้เมืองนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะ

ตามมาติด ๆ กับหัวข้อที่สอง “ดีป้า เรามีเครื่องมือการส่งเสริมสนับสนุนเมืองอัจฉริยะอย่างไร?” โดย ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ดีป้า ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทและหน้าที่หลักของดีป้า และชี้เป้าแนะนำให้เมืองต่าง ๆ รวมถึงน้อง ๆ นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รู้จักเครื่องมือในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นวัตถุดิบในการบูรณาการความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย

ในช่วงท้ายของทุกกิจกรรมได้เปิดให้ทุกคนสามารถถามคำถาม แลกเปลี่ยนความเห็น หรือพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ช่วยนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริงในเมืองของตัวเอง

มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับ SCA#2 และกัปตันเมืองทั้ง 309 คน ที่จะมาร่วมทำงานกัน บนเส้นทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Smart City Thailand Office
#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2