กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 2

เข้าใจกระบวนการคิด วิเคราะห์ให้ถึงแก่น นำไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

แม้จะเป็นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ทุกคนต่างพร้อมเพรียงมาเติมความรู้กันอย่างเต็มที่ กับกิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 2 เน้น ๆ เข้มข้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ Smart City Ambassadors และกัปตัน ทั้ง 309 คน โดยได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร ร่วมปั้นพวกเขาให้กลายเป็นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors Gen 2 ตัวจริง! ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์

เริ่มที่ท่านแรก ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า ในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่” มาบรรยายสร้างความเข้าใจในการจัดแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมอธิบายการนำแนวคิด Design Thinking และรู้จัก Business Model Canvas มาใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เกิดการพูดคุยเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกับ Smart City Ambassadors และกัปตัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นถึงศักยภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการ Design Thinking และ Brainstorming จากผู้ที่เข้าร่วม

ในช่วงที่สอง “ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น Smart City?” โดย ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า แนะแนวทางและติวเข้มการวิเคราะห์แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่จะเป็นพื้นฐานให้แก่เหล่า SCA2 และกัปตัน ที่จะช่วยกันพัฒนาแผนพัฒนาเมืองให้มีแนวทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามบริบทของพื้นที่

ในช่วงสุดท้ายกับหัวข้อ “ทำไมต้องมีการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะ?” โดย ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้พูดถึงความสำคัญของการจัดอันดับศักยภาพของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และสภาพการณ์ปัจจุบัน Smart City Index ในประเทศไทย หากเมืองต้องการทำ Ranking Smart City Index เราจะพิจารณาจากสิ่งใด และเมืองสามารถใช้ประโยชน์ Ranking Smart City Index ได้ในทิศทางใดบ้าง ช่วยผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทุกคนสามารถถามคำถาม แลกเปลี่ยนความเห็น หรือพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ช่วยนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริงในเมืองของตัวเอง

ร่วมส่งกำลังใจให้กับ SCA#2 และกัปตันเมืองทั่ง 309 คน ที่จะมาร่วมทำงานกัน บนเส้นทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2