งานแถลงข่าวเปิดโครงการ The Smart City Ambassadors Gen 2 (SCA#2)

“ดีป้า” สานต่อความสำเร็จโครงการ The Smart City Ambassadors

เดินหน้าขยายผลรุ่นที่ 2 เร่งปั้น 150 คนรุ่นใหม่สู่ ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’

24 สิงหาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมสานต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เดินหน้าขยายผลรุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ เพิ่ม 150 คนใน 150 พื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิลำเนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คาดกระตุ้นให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเป็น 150 พื้นที่ และขับเคลื่อนให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มกว่า 50 พื้นที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ร่วมเปิดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เปิดมุมมองเมืองอัจฉริยะ: เมืองฉลาด คนฉลาด บริหารจัดการอย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยี”

โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 สามารถสร้างนักดิจิทัลพัฒนาเมือง จำนวน 22 คนจาก 22 จังหวัด เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยสามารถขับเคลื่อนให้เกิดโครงการใหม่ และต่อยอดโครงการเดิมในการพัฒนาเมือง รวม 49 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,170 ล้านบาท