เปิดฉาก The Smart City Ambassadors อย่างเป็นทางการ

เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp อย่างเป็นทางการ มุ่งยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’

เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp อย่างเป็นทางการ มุ่งยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ ตลอดระยะเวลา 7 วัน คาดกระตุ้นให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มเท่าตัว ได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า นอกจากนี้ยังมีเสวนา บทบาทของผู้นำเมืองและการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ และ SCA รุ่นแรกมาแชร์ประสบการณ์พร้อมให้แรงบันดาลใจ

“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศเป็นสิ่งที่ภาครัฐกำลังผลักดันอย่างเร่งด่วน แม้ทุกวันนี้เรามีความพร้อมของเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเมือง แต่ ‘คน’ คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน จึงเกิดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ ที่เร่งปั้นคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะสร้างให้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยเข็มแข็งขึ้น โดยมีนักดิจิทัลพัฒนาเมืองเป็นสะพานเชื่อมให้คนไทยได้เข้าใจและใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ชีวิตที่แท้จริง” รมว.ชัยวุฒิ กล่าว

รมว.ชัยวุฒิ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Digital Hub ของอาเซียน ควบคู่ไปกับการเร่งเพิ่มคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สร้างประโยชน์ให้กับทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ ดีป้า มีการจัดทำ ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ เพื่อขึ้นทะเบียนบริการด้านดิจิทัลของ Digital Startup และผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Provider) ที่มีมาตรฐาน พร้อมผลักดันบัญชีบริการดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไก ส่งเสริมการเลือกใช้เทคโนโลยี ในโครงการ Smart City ของภาครัฐ และสอดคล้องกับการส่งเสริมนักลงทุนไทยและต่างชาติในดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย โดยมีมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการยกเว้นภาษี (Capital Gain Tax) เป็นเวลา 10 ปี ช่วยดึงดูดการลงทุน ทำให้สามารถระดมทุนได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสการเติบโตของ Digital Startup ไทย พร้อมก้าวสู่ระดับสากล

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้า โดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรสานต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่สู่รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด Co-creation สำหรับกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ตลอด 7 วันจะอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดเข้มข้น ทั้งองค์ความรู้จากคณะวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะทางสังคม (Soft Skills) การสร้างสรรค์แผนงานพัฒนาเมือง การบริหารจัดการโครงการ การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลที่จะสามารถต่อยอดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับการพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

“The Smart City Ambassadors Bootcamp เป็นอีกกิจกรรมสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ โดยน้อง ๆ ทั้ง 140 คนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ร่วมกับผู้แทนเมืองและหน่วยงานพัฒนาเมืองอีกกว่า 170 คนจาก 166 หน่วยงาน 57 จังหวัดทั่วประเทศ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 310 คน ตลอดระยะเวลา 7 วัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งหวังให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิลำเนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเป็น 150 พื้นที่ ขับเคลื่อนให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มกว่า 50 พื้นที่ และผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต่อไป”

ต่อด้วยกิจกรรม MEET THE SPONSORS พบกับพันธมิตรบริษัทผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นำเสนอผลงาน 2 นาที พร้อมร่วมออกบูธเพื่อโชว์ Demo ผลงานตลอดทั้ง 7 วัน ไม่ว่าจะเป็น Cloudee Telecom, Jumbo Electronics, CommExpress (Thailand), Y-ME Corporation, Touch Technologies และ Green Drive

และในช่วงสุดท้ายก่อนพักกลางวัน กับเสวนา ‘บทบาทของผู้นำเมืองและการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ’ พร้อมเคล็ดลับและแนวทางการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการที่เป็นรูปธรรม โดย 3 ผู้นำเมือง ดร.กณพ เกตุชาติ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คุณธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ และคุณสมศักดิ์ อรุณสุรัตน ประธานสภาเทศบาลนครสวรรค์ และอีกวงเสวนากับการแชร์ประสบการณ์จริง ปัญหาอุปสรรค การทำงานร่วมกัน และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ โดย กัปตัน และSmart City Ambassadors รุ่นที่ 1 อีกด้วย

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office
SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery