เทคนิคการเจรจาต่อรองและการนำเสนอ

ผู้สอน

ดร. รณพรหม ชุนงาม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด