กิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 4

ท่องโลกเรียนรู้เมืองอัจฉริยะจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมเทคนิคการเขียนแผนโครงการให้ Smart

บรรยากาศกิจกรรม Pre-BootCamp ครั้งที่ 4 ในช่วงเช้าวันนี้ ชวนชาว Smart City Ambassadors และกัปตัน ทั้ง 309 คน ท่องโลก ศึกษา Case study เมืองอัจฉริยะที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมเทคนิคการเขียนแผนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างไรให้ดู Smart น่าสนใจ

เริ่มต้นที่วิทยากรท่านแรก คุณพงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชุมชนเมือง Urban Studies Lab ผู้อำนวยการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะรอบโลกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะ” บรรยายแนวคิดและแนวทางการพัฒนา Smart City ในประเทศต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ควรจะมี เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่ Smart City สร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนา Smart City ในระดับสากล พร้อมชี้แนะแนวคิดในการวางโครงสร้างพื้นฐานที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเมือง

และในช่วงที่สองกับหัวข้อ “โครงการแบบไหนถึง Smart?” โดย ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า กับแนวทางในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเมืองและโครงการ แนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนแผนโครงการ หลักการติดตามและประเมินโครงการ และแสดงตัวอย่างแผนโครงการ Smart City ที่น่าสนใจ เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาแผน smart city เพื่อเมืองของตนเองได้

ทุกกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทุกคนสามารถถามคำถาม แลกเปลี่ยนความเห็น หรือพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ช่วยนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริงในเมืองของตัวเอง
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับ SCA#2 และกัปตันเมืองทั่ง 309 คน ที่จะมาร่วมทำงานกัน บนเส้นทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2