NEWS & MEDIA

CO-CREATION

FOR THE NEW CHALLENGES.

บรรยากาศกิจกรรม Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 8

บรรยากาศกิจกรรม Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 8 เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน TOR และการเข้าถึงตลาดภาครัฐผ่านบัญชีบริการดิจิทัล”

Read More »

Update ความรู้พัฒนาเมือง Post-BootCamp ครั้งที่ 1

หลังจากที่ Ambassadors และกัปตัน ได้ลงไปปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ของตนเอง เราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ กับบรรยายและเวิร์กช็อปที่ขับเคี่ยวโดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในพื้นที่

Read More »

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรม SCA#2 CLINIC ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่เพื่อน ๆ Ambassadors ได้ลงพื้นที่ทำงานจริงกับเมือง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทำอย่างไรให้พวกเขาสามารถปรับตัวทำงานพร้อมวิธีการรับมือได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรค เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรหรือระเบียบของหน่วยงาน และจะทำอย่างไรให้เมืองเข้าใจบทบาทของ SCA คนรุ่นใหม่

Read More »

ภาพบรรยากาศกิจกรรม SCA#2 Post-bootcamp ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา เต็มอิ่มไปกับความรู้และทักษะตลอดทั้งวัน ในหัวข้อ “เทคนิคการเจรจาต่อรองและการนำเสนอ”

โดย ดร.รณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Read More »

SCA on Tour ภาคเหนือ Day 2 ลุยขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะกันต่อเนื่องที่เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

พร้อมผสานความร่วมมือหน่วยงานในท้องถิ่น แก่คนในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านผู้แทนจากหน่วยงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคเหนือ (กัปตันเมือง) พร้อม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2’ และหน่วยงานในโครงการฯ ภาคเหนือ

Read More »

SCA on Tour ภาคเหนือวันสุดท้าย (วันที่ 20 มกราคม 2566) กับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่จังหวัดลำปาง กับการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่”

สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจ ควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

Read More »

บรรยากาศกิจกรรม Post BootCamp ครั้งที่ 3 รูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ (24 มกราคม 2566) ในหัวข้อ “การเตรียมข้อมูลและการเขียน proposal เพื่อเสนอกองทุน DE ปี 2566”

โดย คุณตฤณวัสส์ สุวรรณปริค ผู้ประสานงานเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ และ จ.ส.อ.ธนกร นิลนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/Captain เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน

Read More »