การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล (Big Data)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– ความสำคัญของข้อมูลกับ Smart City 
– ข้อมูลสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีอะไรบ้าง 
– แหล่งของข้อมูล แนวทางการบริหารจัดการข้อมูล 
– การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเมือง 

ผู้สอน

คุณนิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล
กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ดิจิทันเวิลด์ไวด์ จำกัด
กรรมการบริหาร และ ผู้ก่อตั้ง บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ