ปฐมนิเทศ Bootcamp SCA2 และ Ice Breaking รู้จักเพื่อนในโครงการ

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– เพื่อต้อนรับกลุ่ม SCA2
– เพื่อให้เข้าใจว่า depa คืออะไร กำลังทำอะไรอยู่
– เพื่อเน้นย้ำหน้าที่ของ SCA2 และความสำคัญ (เกินแรงบันดาลใจ)
– เพื่อให้เมืองสบายใจที่จะพูดคุยทำความรู้จักกัน
– เพื่อให้เมืองได้เปิดใจร่วมมือกันทำงานร่วมกัน
– เพื่อสื่อสารเรื่องการนำเสนอในวันสุดท้าย

ผู้สอน

ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการใหญ่​ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กุลนันท์ พันธ์อนุกูล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด

จักริน บูรณะนิตย์
ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ