สิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนาเมือง BOI, ทำอย่างไรให้เอกชน สนใจการลงทุนร่วมกับเมือง, เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, วิธีสังเกตชีวิตคนและเมือง ผ่านการเก็บภาพ

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– เพื่อให้เข้าใจสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (คนได้ตราสัญลักษณ์)
– เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
– เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
– เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เอกชนมองหาในการร่วมลงทุนกับเมือง
– เพื่อให้รู้ว่าเมืองต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อดึงให้เอกชนมาร่วมลงทุน
– เพื่อให้ SCA2 มีความเข้าใจทิศทางเดียวกับ ผู้นำเมือง
– เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร
– เพื่อสามารถเล่าเรื่อง storytelling ได้
– เพื่อเข้าใจหลักของการ Pitching การพูดโน้มน้าว การตอบคำถาม
– เพื่อสร้างมุมมองใหม่ในการมองปัญหาหรือศักยภาพของเมืองผ่านการถ่ายภาพ
– เพื่อให้สามารถเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายทำได้

ผู้สอน

สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด

พชร ยงจิระนนท์
Managing Director จาก SpeakPro

ภณวาท โกชุม
Founder & CEO iChiangmai Group

ศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ