ดีป้า เรามีเครื่องมือการส่งเสริมสนับสนุนเมืองอัจฉริยะอย่างไรบ้าง?

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

บทบาทและหน้าที่หลักของดีป้า และเครื่องมือในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของดีป้า เพื่อเป็นวัตถุดิบในการบูรณาการความร่วมมือในอนาคต

ผู้สอน

ดร.สักกเวท ยอแสง
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ