เมืองอัจฉริยะน่าอยู่

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

เน้นย้ำและสร้างความคุ้นเคยเรื่อง design thinking กับการพัฒนา Smart City

ผู้สอน

ดร.นน อัครประเสริฐกุล
ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ