ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น Smart City?

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– แนวทางการพัฒนา Smart City 
– ระบบบริการ 7 Smarts

ผู้สอน

ดร.ทมะ ดวงนามล
หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ