การบริหารราชการแผ่นดิน IN ACTION และ Design Thinking & Smart City Canvas : “การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” พร้อมกับแนะนำ Sponsor ในโครงการ

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เพื่อฝึกฝนหรือเสริมเทคนิคทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
– เพื่อให้สามารถลงมือทำตามหลัก design thinking (Empathize-Define-Ideate)
– เพื่อให้สามารถเติมข้อมูลลงใน Smart city canvas ได้
– เพื่อให้ Captain ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
– เพื่อให้ Sponsor ที่ระดับ Platinum ได้นำเสนอตัวเอง

ผู้สอน

“อนุชิต แสงใสย์
– เลขานุการที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา •
– ที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ •
– ที่ปรึกษาบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด”

กรวิชญ์ ขวัญอารีย์
นักออกแบบ จาก Mayday

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ