องค์ความรู้ PDPA เบื้องต้น

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

PDPA กับข้อมูลเมือง มีข้อควรระวังอย่างไร 
แนวทางในการใช้ PDPA ที่เข้าใจง่ายและไม่กระทบการการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้สอน

ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ (อ.ช้าง)
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ