กิจกรรม Site Visit นอกสถานที่ SANSIRI BACKYARD, EGAT LEARNING CENTER, Huawei Connect

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

ผู้สอน

(เช้า) Sansiri Backyard 6 Group

(บ่าย) EGAT Eco Plus+ 150 เป็น 5 Group ย่อย

(บ่าย) Huawei Connect at QSNCC

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งได้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ