เสวนา ประสบการณ์จาก Smart City Ambassador รุ่นที่ 1

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ SCA2
– เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ของ SCA1

ผู้สอน

คุณ เมธาวี ต๊ะผัด
NOC Engineer (Agoda)

คุณ กมลชนก มุสิกสูตร
Administrative executive (spirax sarco(Thailand))

คุณ ณัฐชนน อมาตยกุล
นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคกลางตอนกลาง

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ