กิจกรรมนำเสนอผลงาน-ประกาศรางวัล, กล่าวปิดกิจกรรม SCA#2 Bootcamp

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– นำเสนอไอเดียโครงการพัฒนาเมือง
– ให้เมืองได้เรียนรู้ผ่านไอเดียของเมืองอื่นและทางผู้ทรงคุณวุฒิ
– สรุป Bootcamp และเล่าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

ผู้สอน

ดร.ทมะ ดวงนามล
หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (depa)

ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ