เสวนา บทบาทของผู้นำเมืองและการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– เพื่อให้เข้าใจวิธีคิดในการตัดสินใจของผู้นำเมือง
– เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่าจะช่วยสนับสนุนผู้นำเมืองอย่างไร

ผู้สอน

ดร.โจกณพ เกตุชาติ
นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

คุณสมศักดิ์ อรุณสุรัตน
ประธานสภาเทศบาล นครนครสวรรค์

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ