การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

โครงสร้างการบริหารงานของภาครัฐ และกฎระเบียบที่จำเป็น ต้องรู้ เทคนิดการทำงานต่าง ๆ ในหน่วยงานรัฐ 

ผู้สอน

นายอนุชิต แสงใสย์
– เลขานุการที่ปรึกษาด้านการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการสำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา
– ที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ 
– ที่ปรึกษาบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ