NEXT PROGRAM

CO-CREATION

FOR THE NEW CHALLENGES.

Pre - BootCamp Session:

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็น Smart City Ambassador Gen 2 เต็มตัวด้วย Online Class พิเศษจากคณะผู้บริหาร และ วิทยากรจาก depa Smart City และ หน่วยงานพันธมิตรของโครงการ

web design SCA 04.08.2022 (1)

Smart City Ambassadors Boot Camp:

Welcome to the Camp! ค่ายกิจกรรมนักดิจิทัลพัฒนาเมืองตลอด 168 ชั่วโมง อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสุดเข้มข้นทั้งองค์ความรู้ จากคณะวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ Workshop ทั้ง Soft skill การสร้างสรรค์แผนงานพัฒนาเมืองการบริหารจัดการโครงการ การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย

Asset 3

SCA Mentoring Session:

กิจกรรมให้คำปรึกษา คำแนะนำในการทำงาน แนะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการ และเขียน Proposal โครงการเพื่อนำเสนอ

Asset 4