“ดีป้า” เดินหน้าขยายต่อความสำเร็จ ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2’

“ดีป้า” เดินหน้าขยายต่อความสำเร็จ ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2’ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในภาคเหนือผ่านกิจกรรม SCA on Tour

ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรลงพื้นที่ภาคเหนือผ่านกิจกรรม SCA on Tour ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ขยายต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผสานความร่วมมือหน่วยงานในท้องถิ่นแก่คนในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านผู้แทนจากหน่วยงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะภาคเหนือ (กัปตันเมือง) พร้อม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2’ และหน่วยงานในโครงการฯ ภาคเหนือ

โดยกิจกรรม SCA on Tour พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นที่หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจาก นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนในฐานะเจ้าบ้านเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ต่อด้วยเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ ผ่านหัวข้อ “เชียงรายเป็น Smart City คนเชียงรายได้อะไร” โดย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมด้วยตัวแทนเมือง (Smart City Captains) และนักดิจิทัลพัฒนาเมือง รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลนครเชียงราย และการบรรยายพิเศษอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการพัมนาเมืองในหัวข้อ “Automation Solutions for Smart City” โดย บริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด

และในช่วงบ่าย ยังต่อเนื่องกับการเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อน Smart City กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดย ผู้บริหาร ดีป้า เทศบาลนครเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยตลอดทั้งวันได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ภาคเหนือ และกิจกรรมคลินิกเมืองอัจฉริยะ ไขทุกปัญหาเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เปิดให้ขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากดีป้า ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการต้นแบบระบบอัจฉริยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อาทิ โครงการนวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และโครงการศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรน้ำอัจฉริยะ (Center for Intelligent Water Resources) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม SCA on Tour ภาคเหนือ จะลงพื้นที่ต่ออีก 2 วันคือ 19 – 20 มกราคม 2566 ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และสิ้นสุดที่ลำปาง โดยคาดว่ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 51 หน่วยงาน
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAonTour

Gallery