บรรยากาศกิจกรรม Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 7

บรรยากาศกิจกรรม Post Bootcamp Workshop ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยี เรียนรู้ และสามารถปรับใช้ได้จริง กับเวิร์กช็อปหัวข้อ “รู้เท่าทัน Line OA และใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” โดย ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย CEO และผู้ก่อตั้ง Botnoi Group

หลังจากที่ SCA และ Captains รุ่นที่ 2 ได้รับทราบถึงปัญหาจากการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการวางแผนและเขียนแผนงานโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่บ้านเกิด เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการบรรยายครั้งนี้วิทยากรได้แนะนำการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอย่าง Line เข้ามาช่วยเหลือการทำงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื้อหากิจกรรมเป็นการบรรยายวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Line OA และการใช้เครื่องมือ ChatBot ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงวิธีการใช้แอปพลิเคชันเบื้องต้น ระบบและเมนูการทำงานขั้นพื้นฐาน วิธีการติดต่อกับผู้ร้องเรียน และการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง Line OA กับ ChatBot รวมถึงประโยชน์กับข้อจำกัดของเครื่องมือทั้งสองอย่าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยชน์ในการใช้เครื่องมือทั้งสองในการทำงานในระบบราชการ และการประยุกต์ให้สามารถทำงานที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นจริง และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีการสรุปเนื้อหาความรู้ในช่วงท้าย

ก่อนจบกิจกรรมวิทยากร ดร.วินน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมพูดคุย พร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประโยชน์และข้อจำกัดของเครื่องมือทั้งสอง พร้อมส่งกำลังใจให้กับ SCA และกัปตันทุกท่านในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และพัฒนาระบบการทำงานราชการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook: Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery