บรรยากาศกิจกรรม SCA Mental Health Clinic ครั้งที่ 3 “เปิดใจ ปรับใจ เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวผ่าน”

บรรยากาศกิจกรรม SCA Mental Health Clinic ครั้งที่ 3 “เปิดใจ ปรับใจ เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวผ่าน” เปิดรับคำปรึกษา แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการในการทำงาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์

ช่วงเช้าเริ่ม Session แรก ‘ถามช่วยงาน: แลกเปลี่ยนการจัดการในการทำงาน’ โดย ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมมเศรษฐกิจดิจิทัล ดีป้า ร่วมด้วย Ambassador จากรุ่นที่ 1 แชร์เคล็ดลับและคำแนะนำให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

และในช่วงบ่ายกับ Session ‘ถามช่วยใจ: เปิดใจ ปรับใจ เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวผ่าน’ โดย รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ผศ.ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มาพร้อมกิจกรรม Group Sharing ที่เป็นการเปิดใจพูดคุยกัน โดยมีการให้คำปรึกษา ทั้งจากประสบการณ์ส่วนตัวที่วิทยากรเคยพบเจอมาและจากข้อมูลทางจิตวิทยา

เป็นกำลังใจและติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2 #SCAClinic

Gallery