บรรยากาศกิจกรรม SCA#2 Clinic ครั้งที่ 4 “ก้าวที่ผ่านมาของ Clinic และก้าวต่อไปของ SCA”

บรรยากาศกิจกรรม SCA#2 Clinic ครั้งที่ 4 “ก้าวที่ผ่านมาของ Clinic และก้าวต่อไปของ SCA” เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงแรก Group Sharing: Problem solving and Conflict resolution โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ผศ.ดร.ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาร่วมบรรยายเรื่องการจัดการกับปัญหาและการแก้ไขความขัดแย้ง และมีกิจกรรมย่อย Group Sharing หรือกลุ่มแลกเปลี่ยนให้ SCA ที่เข้าร่วมได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆร่วมกัน
✅ ซึ่งวิธีการจัดการกับความขัดแย้งตาม Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) มี 5 วิธี ได้แก่
1. การร่วมมือกันหาทางออก (Collaboration) ทีมต้องยอมรับกันและกัน ร่วมมือกันแก้ปัญหา
2. การประณีประนอม (Compromising) ต่างฝ่ายต่างพบกันครึ่งทาง แต่จะไม่มีใครได้ตามที่ต้องการ 100%
3. การปรองดอง (Accomodation) มีฝ่ายนึงชนะและมีฝ่ายนึงแพ้ ทำให้เกิดความไม่พอใจในภายหลังได้
4. การแข่งขัน (Competing) ไม่แก้ปัญหา ทำให้เกิดความขัดแย้งไม่จบลง
5. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การหลีกเลี่ยงหรือหนีจากปัญหา ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

ช่วงที่ 2: ภาพรวม Clinic #1-4 จากปัญหาสู่ทางออก นำโดย ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า กล่าวถึงภาพรวมกิจกรรม Clinic ที่ผ่านมา ที่มีการออกแบบกิจกรรมจากการรับฟังเสียงสะท้อนจาก SCA เพื่อให้เข้าถึงปัญหาและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง

ในช่วงท้ายกิจกรรม ได้มีการแจ้งข้อมูลการจัดงาน SCA#2 Final Pitching 2023 และพิธีมอบประกาศนียบัตรปิดโครงการ ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิ.ย. นี้ ให้ สำหรับท่านใดทุกติดตามและคอยให้กำลังใจเหล่า SCA รุ่นที่ 2 มาเตรียมลุ้นกันได้ว่า เมืองไหน โครงการใด จะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปครอง!

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 (SCA#2) ได้ที่ https://sca.depa.or.th และ Facebook Smart City Thailand Office

#SmartCityThailand#depaThailand#SCA2#SmartCityAmbassadors2#SCAClinic#SCAFinalPitching

Gallery