ภาพบรรยากาศกิจกรรม SCA#2 Post-bootcamp ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา เต็มอิ่มไปกับความรู้และทักษะตลอดทั้งวัน ในหัวข้อ “เทคนิคการเจรจาต่อรองและการนำเสนอ”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม SCA#2 Post-bootcamp ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา เต็มอิ่มไปกับความรู้และทักษะตลอดทั้งวัน ในหัวข้อ “เทคนิคการเจรจาต่อรองและการนำเสนอ” โดย ดร.รณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โดยเริ่มต้นจะให้ Ambassadors และกัปตันแนะนำตัวสั้นๆ ใน 1 นาทีสั้น ๆ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้าง Growth Mindset ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำกลับไปพัฒนาตนเอง และหากมี Feedback จากผู้อื่น ก็ยินดีรับฟังเพื่อนำไปปรับปรุง นอกจากนี้ยังได้เสริมเทคนิคขึ้นต้นการพูด เพื่อสร้างความแตกต่างและน่าสนใจ

ถัดมาเข้าสู่กิจกรรม DISC เป็นการวิเคราะห์ตัวเรา และวิเคราะห์ผู้ที่เราจะสนทนาด้วย ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้ฟังคือใคร เพื่อให้สื่อสารและเจรจาได้ตรงตามความต้องการของผู้ฟัง โดยสังเกตจากพฤติกรรม

•D = บุคลิกรวดเร็ว ตรงเข้าประเด็น

•I = พูดเก่ง กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี

•S = นอบน้อม ขี้เกรงใจ ไม่ชอบถูกกดดัน ไม่ชอบคนเสียงดัง

•C = ซีเรียส ทางการ คำถามเยอะ เน้นความถูกต้อง

และปิดท้ายด้วยกิจกรรมในช่วงบ่าย เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุยในกลุ่มย่อย และนำเสนอเป็นรายกลุ่ม

#SmartCityThailand #depaThailand #SCA2 #SmartCityAmbassadors2

Gallery