การวิเคราะห์งบประมาณ และการหาแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนและแรงจูงใจด้านการลงทุน และ Smart City Master Plan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

– เพื่อให้รู้ว่าจะหาแหล่งเงินทุนได้จากที่ไหนและเข้าใจว่ามีโอกาสได้ทุนจากแหล่งเงินทุนได้อย่างไร
– เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เพื่อการบริหารการเงินของโครงการ
– เพื่อให้ SCA2 ได้วิเคราะห์แผนเป็น
– เพื่อให้ SCA2 สามารถเขียนแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้

ผู้สอน

ศ.ดร. วิลาศ นิธิวัฒนานนท์
คณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ทีมงาน Smart City Thailand และสาขา” with “ดร.ทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (depa)

เอกสารประกอบการเรียน

ส่งสรุปท้ายบทเรียน

สำหรับผู้ที่ขาดเรียน และต้องการเก็บชั่วโมงเรียนย้อนหลัง สามารถเรียนออนไลน์ แล้วสรุปใจความสำคัญของบทเรียน ส่งด้ที่ด้านล่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ